Skip to Main Content – Keyboard Accessible

§ 4.25 Combined ratings table.

Tabel I, Combined Ratings Table, resulteert uit de beschouwing van de efficiëntie van het individu zoals beïnvloed eerst door de meest invaliderende aandoening, dan door de minder invaliderende aandoening, dan door andere minder invaliderende aandoeningen, indien aanwezig, in de volgorde van ernst. Zo wordt een persoon met een invaliditeit van 60 procent als 40 procent efficiënt beschouwd. Uitgaande van deze 40 procent efficiëntie is het effect van een verdere invaliditeit van 30 procent dat er slechts 70 procent van de efficiëntie overblijft na inaanmerkingneming van de eerste invaliditeit, of 28 procent efficiëntie in totaal. Het individu is dus voor 72 procent gehandicapt, zoals in tabel I is aangegeven tegenover 60 procent en onder 30 procent.

(a) Voor het gebruik van tabel I worden de handicaps eerst gerangschikt in de exacte volgorde van hun ernst, beginnend met de grootste handicap en vervolgens gecombineerd met gebruikmaking van tabel I zoals hierna aangegeven. Bijvoorbeeld, indien er twee handicaps zijn, wordt de graad van de ene handicap in de linkerkolom gelezen en de graad van de andere in de bovenste rij, al naar gelang wat van toepassing is. De cijfers die verschijnen in de ruimte waar de kolom en de rij elkaar snijden, geven de gecombineerde waarde van de twee handicaps weer. Deze gecombineerde waarde wordt dan omgerekend naar het dichtstbijzijnde getal dat deelbaar is door 10, en gecombineerde waarden die eindigen op 5 worden naar boven bijgesteld. Dus met een handicap van 50 procent en een handicap van 30 procent zal de gecombineerde waarde 65 procent zijn, maar de 65 procent moet worden omgerekend naar 70 procent om de uiteindelijke mate van invaliditeit weer te geven. Evenzo, met een handicap van 40 procent, en een andere handicap van 20 procent, wordt de gecombineerde waarde gevonden op 52 procent, maar de 52 procent moet worden omgerekend naar de dichtstbijzijnde graad deelbaar door 10, dat is 50 procent. Indien er meer dan twee handicaps zijn, worden de handicaps ook gerangschikt in de exacte volgorde van hun ernst en wordt de gecombineerde waarde voor de eerste twee handicaps gevonden zoals eerder beschreven voor twee handicaps. De gecombineerde waarde, precies zoals gevonden in tabel I, zal worden gecombineerd met de graad van de derde handicap (in volgorde van ernst). De gecombineerde waarde voor de drie handicaps zal worden gevonden in de ruimte waar de kolom en de rij elkaar snijden, en als er slechts drie handicaps zijn zal deze worden omgerekend naar de dichtstbijzijnde graad die deelbaar is door 10, waarbij de laatste 5’en naar boven worden bijgesteld. Dus, als er drie handicaps zijn die respectievelijk op 60, 40 en 20 procent kunnen worden geratificeerd, wordt de gecombineerde waarde voor de eerste twee gevonden tegenover 60 en onder 40 en is 76 procent. Deze 76 zal worden gecombineerd met 20 en de gecombineerde waarde voor de drie is 81 procent. Deze gecombineerde waarde wordt omgerekend naar de dichtstbijzijnde graad die deelbaar is door 10 en dat is 80 procent. Dezelfde procedure zal worden toegepast wanneer er vier of meer handicaps zijn. (Zie tabel I).

(b) Behoudens andersluidende bepalingen in dit schema worden de invaliditeiten die het gevolg zijn van één en dezelfde ziekte, b.v. artritis, multiple sclerose, cerebrovasculair accident, enz. afzonderlijk gewaardeerd, evenals alle eventuele andere invaliderende aandoeningen. Alle handicaps moeten vervolgens worden gecombineerd zoals beschreven in paragraaf (a) van deze sectie. De omrekening naar de dichtstbijzijnde graad deelbaar door 10 zal slechts eenmaal per beoordelingsbeslissing worden uitgevoerd, zal volgen op de combinatie van alle handicaps, en zal de laatste procedure zijn bij het bepalen van de gecombineerde mate van invaliditeit.

Tabel I – Gecombineerde Tabel met gecombineerde beoordelingen

36

10 20 30 40 50 60 70 80 90
19 27 35 43 51 60 68 76 84 92
20 28 36 44 52 60 68 76 84 92
21 29 37 45 53 61 68 76 84 92
22 30 38 45 53 61 69 77 84 92
23 31 38 46 54 62 69 77 85 92
24 32 39 47 54 62 70 77 85 92
25 33 40 48 55 63 70 78 85 93
26 33 41 48 56 63 70 78 85 93
27 34 42 49 56 64 71 78 85 93
28 35 42 50 57 64 71 78 86 93
29 36 43 50 57 65 72 79 86 93
30 37 44 51 58 65 72 79 86 93
31 38 45 52 59 66 72 79 86 93
32 39 46 52 59 66 73 80 86 93
33 40 46 53 60 67 73 80 87 93
34 41 47 54 60 67 74 80 87 93
35 42 48 55 61 68 74 81 87 94
42 49 55 62 68 74 81 87 94
37 43 50 56 62 69 75 81 87 94
38 44 50 57 63 69 75 81 88 94
39 45 51 57 63 70 76 82 88 94
40 46 52 58 64 70 76 82 88 94
41 47 53 59 65 71 76 82 88 94
42 48 54 59 65 71 77 83 88 94
43 49 54 60 66 72 77 83 89 94
44 50 55 61 66 72 78 83 89 94
45 51 56 62 67 73 78 84 89 95
46 51 57 62 68 73 78 84 89 95
47 52 58 63 68 74 79 84 89 95
48 53 58 64 69 74 79 84 90 95
49 54 59 64 69 75 80 85 90 95
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
51 56 61 66 71 76 80 85 90 95
52 57 62 66 71 76 81 86 90 95
53 58 62 67 72 77 81 86 91 95
54 59 63 68 72 77 82 86 91 95
55 60 64 69 73 78 82 87 91 96
56 60 65 69 74 78 82 87 91 96
57 61 66 70 74 79 83 87 91 96
58 62 66 71 75 79 83 87 92 96
59 63 67 71 75 80 84 88 92 96
60 64 68 72 76 80 84 88 92 96
61 65 69 73 77 81 84 88 92 96
62 66 70 73 77 81 85 89 92 96
63 67 70 74 78 82 85 89 93 96
64 68 71 75 78 82 86 89 93 96
65 69 72 76 79 83 86 90 93 97
66 69 73 76 80 83 86 90 93 97
67 70 74 77 80 84 87 90 93 97
68 71 74 78 81 84 87 90 94 97
69 72 75 78 81 85 88 91 94 97
70 73 76 79 82 85 88 91 94 97
71 74 77 80 83 86 88 91 94 97
72 75 78 80 83 86 89 92 94 97
73 76 78 81 84 87 89 92 95 97
74 77 79 82 84 87 90 92 95 97
75 78 80 83 85 88 90 93 95 98
76 78 81 83 86 88 90 93 95 98
77 79 82 84 86 89 91 93 95 98
78 80 82 85 87 89 91 93 96 98
79 81 83 85 87 90 92 94 96 98
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98
81 83 85 87 89 91 92 94 96 98
82 84 86 87 89 91 93 95 96 98
83 85 86 88 90 92 93 95 97 98
84 86 87 89 90 92 94 95 97 98
85 87 88 90 91 93 94 96 97 99
86 87 89 90 92 93 94 96 97 99
87 88 90 91 92 94 95 96 97 99
88 89 90 92 93 94 95 96 98 99
89 90 91 92 93 95 96 97 98 99
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
91 92 93 94 95 96 96 97 98 99
92 93 94 94 95 96 97 98 98 99
93 94 94 95 96 97 97 98 99 99
94 95 95 96 96 97 98 98 99 99
(Authority: 38 U.S.C. 1155)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *