Leasingodawca

Co to jest leasingodawca?

Leasingodawca to zasadniczo ktoś, kto udziela leasingu komuś innemu. Jako taki, leasingodawca jest właścicielem składnika aktywów, który jest dzierżawiony na mocy umowy leasingobiorcy. Leasingobiorca dokonuje jednorazowej płatności lub serii okresowych płatności na rzecz leasingodawcy w zamian za korzystanie z aktywów.

kluczowe wnioski

  • Leasingodawca jest właścicielem aktywów, które są dzierżawione, lub wynajęte, do innej strony, znany jako leasingobiorca.
  • Leasingodawcy i leasingobiorcy zawierają wiążącą umowę, zwaną umową leasingu, która określa warunki ich porozumienia.
  • Choć każdy rodzaj nieruchomości może być dzierżawione, praktyka jest najczęściej związane z mieszkalnych lub komercyjnych nieruchomości – domu lub biura.
1:03

Leasingodawca

Zrozumienie Leasingodawców

Leasingodawca może być osobą fizyczną lub prawną. Umowa leasingowa, którą zawiera z inną stroną jest wiążąca zarówno dla leasingodawcy jak i leasingobiorcy i określa prawa i obowiązki obu stron. Oprócz użytkowania nieruchomości, leasingodawca może przyznać leasingobiorcy specjalne przywileje, takie jak wcześniejsze zakończenie leasingu lub odnowienie na niezmienionych warunkach, wyłącznie według własnego uznania.

Dla leasingodawcy główną zaletą zawarcia umowy leasingu jest to, że zachowuje on własność nieruchomości, jednocześnie generując zwrot z zainwestowanego kapitału. Dla leasingobiorcy, okresowe płatności mogą być łatwiejsze do sfinansowania niż pełna cena zakupu nieruchomości.

Rodzaje leasingu i leasingodawcy

W powszechnym mniemaniu, leasing jest zazwyczaj związany z nieruchomościami – wynajętą rezydencją lub biurem. Ale tak naprawdę, prawie każdy rodzaj aktywów może być przedmiotem leasingu. Może to być albo własność materialna, taka jak dom, biuro, samochód lub komputer, albo własność niematerialna, taka jak znak towarowy lub nazwa marki. Leasingodawca w każdym przypadku jest właścicielem składnika aktywów.

Na przykład, w przypadku nieruchomości lub samochodu, leasingodawca jest odpowiednio właścicielem nieruchomości lub dealerem samochodowym; w przypadku znaku towarowego lub nazwy marki, leasingodawca jest firmą, która jest jego właścicielem i przyznała prawo do korzystania ze znaku towarowego lub nazwy marki franczyzobiorcy. W związku z branżą przewoźników samochodowych, leasingodawca odnosi się do właściciela komercyjnego pojazdu silnikowego, który zawiera umowę z podmiotem posiadającym uprawnienia do użytkowania pojazdu.

Niektórzy leasingodawcy mogą również udzielić leasingu typu „rent-to-own”, w którym część lub całość płatności dokonywanych przez leasingobiorcę zostanie ostatecznie przekształcona z płatności leasingowych na zaliczkę na poczet ewentualnego zakupu przedmiotu leasingu. Tego typu rozwiązanie występuje zazwyczaj w kontekście komercyjnym – na przykład przy leasingu dużych urządzeń przemysłowych. Jednak jest on również powszechny w kontekście konsumenckim, w przypadku samochodów, a nawet nieruchomości mieszkalnych.

Leasingodawca jest również znany jako wynajmujący w umowach leasingu, które dotyczą mienia lub nieruchomości.

Specjalne uwagi dla leasingodawców

Najczęściej spotykanym rodzajem leasingu są domy lub mieszkania, w których mieszkają osoby fizyczne i rodziny. Ponieważ mieszkalnictwo jest ważną kwestią polityki publicznej, wiele jurysdykcji stworzyło organy regulujące i nadzorujące stosunki prawne oraz dopuszczalne warunki najmu pomiędzy wynajmującymi i najemcami w tej dziedzinie. Na przykład, w stanie Nowy Jork, New York State Division of Housing and Community Renewal (DHCR) jest odpowiedzialny za administrowanie regulacji czynszu w stanie, w tym w Nowym Jorku. Odpowiedzialność ta obejmuje zarówno kontrolę czynszu i stabilizacji czynszu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *