Nowy gatunek salamandry olbrzymiej jest największym płazem na świecie

Salamandry olbrzymie z Chin – potężne płazy, które kiedyś były szeroko rozpowszechnione w całym kraju – stoją w obliczu poważnego kryzysu ochrony. Cenione za mięso i rzekome właściwości lecznicze, zwierzęta te są masowo przewożone do gospodarstw i praktycznie pozbawione naturalnych zasobów. Jednak działacze ochrony przyrody być może będą musieli przemyśleć swoje wysiłki, aby ocalić chińskie salamandry olbrzymie, które nie składają się z jednego gatunku, jak od dawna uważali eksperci. Według nowych badań opublikowanych w Ecology and Evolution, w rzeczywistości istnieją trzy gatunki chińskich salamander olbrzymich, z których jeden może być największym płazem na świecie.

Badacze stojący za nowym raportem przeprowadzili analizy genetyczne 17 historycznych okazów muzealnych, które zostały zebrane zanim rozpoczęto masowe przenoszenie salamander olbrzymich, oraz próbek tkanek od zwierząt żyjących na wolności. Zespół był w stanie wyodrębnić trzy odrębne linie rozwojowe, które rozdzieliły się między 2,4 a 3,1 miliona lat temu, czyli w okresie, gdy Płaskowyż Tybetański gwałtownie się podnosił i prawdopodobnie izolował salamandry w unikalnych krajobrazach, gdzie ewoluowały w różne gatunki.

Przyjęto, że Andrias davidianus jest jedyną chińską salamandrą olbrzymią, która powstała w rzece Jangcy. Nowo zidentyfikowany gatunek o nazwie Andrias sligoi jest unikalny dla Rzeki Perłowej, a trzeci gatunek związany jest z regionem Huangshan. Ten ostatni gatunek pozostaje nieopisany, ponieważ jest znany tylko z próbek tkanek, według Ashley Strickland z CNN.

Badacze byli w stanie lepiej poznać inny nowy gatunek, Andrias sligoi, ponieważ wyjątkowa salamandra, która żyła w londyńskim zoo przez 20 lat, została zachowana jako okaz w miejskim Muzeum Historii Naturalnej. Mierzący imponujące pięć stóp i dziewięć cali osobnik jest największą chińską salamandrą olbrzymią, jaką kiedykolwiek zarejestrowano, donosi Emily Chung z CBC. Już w latach 20-tych XX wieku eksperci podejrzewali, że może on należeć do unikalnego gatunku, a dzięki badaniom genetycznym zespół stojący za nową pracą naukową potwierdził tę teorię. Co więcej, według naukowców, Andrias sligoi jest nie tylko największą z chińskich salamander olbrzymich, ale także „największym z 8000 lub tak gatunków płazów żyjących dzisiaj”, według Zoological Society of London (ZSL).

„To niesamowite w dzisiejszych czasach, że dopiero teraz udało się ustalić, co jest największym płazem na świecie”, mówi Samuel Turvey, główny autor badań i naukowiec ZSL, Douglas Main z National Geographic.

Badacze nie są pewni, jak rozróżnić trzy gatunki anatomicznie, ponieważ okazy muzealne zostały zachowane w różny sposób – niektóre w płynie, niektóre suszone – co z kolei utrudnia ustalenie, jak wyglądały, zanim zostały przeniesione przez ludzi. Trudno jest też znaleźć okazy w ich rodzimym środowisku. Pierwotne populacje Andrias davidianus „zostały prawie całkowicie wytrzebione”, powiedział Turvey Chelsea Whyte z New Scientist. A dwa nowe gatunki, jak zauważa, zostały podobnie „w dużej mierze wyeliminowane z natury.”

Dobrą wiadomością jest to, że wszystkie gatunki salamander olbrzymich mogą równie dobrze występować na farmach, „krótko przed wysłaniem do restauracji”, Turvey mówi Chungowi z CBC. Wiedza o tym, że chińskie salamandry olbrzymie są bardziej zróżnicowane niż wcześniej zakładano, ma ważne implikacje dla zarządzania nimi. Na przykład, hodowlane salamandry olbrzymie są czasami wypuszczane z powrotem na wolność w ramach działań ochronnych, ale nowe badania pokazują, że należy zachować ostrożność, aby przywrócić unikalne gatunki do ich unikalnych środowisk geograficznych.

„Każdy odrębny gatunek wymaga ukierunkowanego i odrębnego zarządzania ochroną zarówno w celu zlokalizowania wszelkich ocalałych dzikich populacji, jak i, miejmy nadzieję, ustanowienia specyficznych dla danego gatunku programów hodowli zachowawczej”, mówi Turvey do New Scientist.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *