Nukleoid

Definicja nukleoidu

Nukleoid to przestrzeń wewnątrz komórki prokariotycznej, w której znajduje się informacja genetyczna, zwana genoforem. Prokariota dzieli się na bakterie i archaidy, które są organizmami jednokomórkowymi, nie zawierającymi organelli związanych z błoną. Nukleoid zatem również nie ma wokół siebie żadnej błony. Jest on przytwierdzony do błony komórkowej i pozostaje w bezpośrednim kontakcie z cytoplazmą. Jąderko nie przybiera też jednolitego kształtu i nie ma określonej wielkości. Mimo to możemy go odróżnić od reszty komórki i zidentyfikować pod mikroskopem świetlnym.

Nukleoid składa się najczęściej z wielu zbitych kopii DNA w ciągłej nici, z dodatkiem niektórych RNA i białek. DNA u prokariotów jest dwuniciowy i na ogół przyjmuje kształt kolisty. Należy pamiętać, że DNA może czasami znajdować się również w innych regionach poza nukleoidem. Aby spojrzeć na to z innej perspektywy, możemy przyjrzeć się eukariotycznemu odpowiednikowi nukleoidu. Eukariota, taki jak rośliny i zwierzęta, ma jądro, w którym znajduje się jego materiał genetyczny, otoczone podwójną błoną, czyli tym, co nazywamy otoczką jądrową. Błona ta oddziela zawartość jądra od cytoplazmy. Podobnie jak u prokariotów, DNA eukariotów jest również dwuniciowe.

Funkcja nukleoidu

Nukleoid jest niezbędny do kontrolowania aktywności komórki i reprodukcji. To w nim odbywa się transkrypcja i replikacja DNA. W jego obrębie możemy oczekiwać znalezienia enzymów, które służą jako biologiczne katalizatory i pomagają w replikacji, a także innych białek, które pełnią inne funkcje funkcjonalne i strukturalne, w tym wspomagają tworzenie DNA, ułatwiają wzrost komórek i regulują materiał genetyczny komórki.

  • Chromatyna – Substancja składająca się z DNA, RNA i białka, która tworzy chromosom eukariota.
  • Mitochondrium – Organelle, które produkuje energię dla komórki w organizmach eukariotycznych.
  • Nukleolus – Mała struktura, gdzie montaż rybosomów występuje w jądrze.
  • Plazmid – Struktura znaleziona w bakterii, która zawiera DNA, ale nie jest związana z chromosomem.

Quiz

1. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe w przypadku nukleoidu?
A. Jest otoczony podwójną błoną.
B. Zawiera jednoniciowe DNA.
C. Stoi w kontakcie z cytoplazmą.
D. Występuje u bakterii i niektórych roślin.

Odpowiedź na pytanie nr 1
C jest prawidłowa. Nukleoid nie jest zamknięty błoną i dlatego ma bezpośredni kontakt z otaczającą go cytoplazmą.

2. Materiał genetyczny u prokariotów jest:
A. Dwuniciowy i albo liniowy albo kolisty w zależności od typu komórki
B. Jednoniciowy i liniowy
C. Jednoniciowy i kolisty
D. Dwuniciowe i koliste

Odpowiedź na pytanie nr 2
D jest prawidłowe. DNA występujący w komórce prokariotycznej jest dwuniciowy i kolisty.

3. Które z poniższych określeń opisuje zawartość nukleoidu?
A. DNA z towarzyszącymi mu białkami
B. DNA, RNA i białka
C. DNA i histony
D. DNA i RNA

Odpowiedź na pytanie nr 3
Prawidłowa jest odpowiedź B. Nukleoid zawiera DNA, RNA i białka, które pełnią wiele funkcji, w tym regulują replikację DNA.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *