Umowa wykonawcza

Wiele umów ratalnych (lub ratalnych) jest powszechnie umowami wykonawczymi, takimi jak kredyty ratalne, pożyczki okresowe, kredyty hipoteczne, czeki z wypłatą wynagrodzenia oraz umowy na dostawę towarów lub świadczenie usług przez pewien okres czasu w odrębnych elementach.

Niedostarczone dostawy w ramach umowy ratalnej czasami powodowały powstanie pytania prawnego, czy świadczą one o naruszeniu umowy, umożliwiając drugiej stronie rozwiązanie umowy, czy też umowa powinna być kontynuowana. W sprawie Maple Flock Co Ltd przeciwko Universal Furniture Products (Wembley) Ltd., rozstrzygniętej w 1934 r., Hewart LCJ użył rozumowania zaczerpniętego z wcześniejszej sprawy, Freeth przeciwko Burr, i zatwierdzonego w sprawie Mersey Steel and Iron Company przeciwko Naylor, Benzon and Co: „Prawdziwą kwestią jest to, czy działania i zachowanie strony wskazują na zamiar zaprzestania wiązania się umową”. Stosując to rozumowanie do sytuacji nieodebranej dostawy, sąd stwierdził, że główne kwestie to (i) stosunek ilościowy między naruszeniem a umową jako całością oraz (ii) stopień prawdopodobieństwa lub nieprawdopodobieństwa, że zaniechanie może się powtórzyć. W tym przypadku wadliwa była 16. dostawa trzody z 67 dostaw przewidzianych w umowie: stosunek ten był niski, a istnienie dobrego systemu kontroli jakości potwierdzało, że powtórzenie wadliwego postanowienia było mało prawdopodobne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *